201312031386083599hxnNyUXx2013121813873802039Ww6SFrw201312031386083587aoBz3mEx

Rätt kompetens vid rätt tid i byggprocessen!

Rätt kompetens vid rätt tid i byggprocessen!

Välkommen till BIMS Projektutveckling!

Med många års erfarenhet av stadsbyggnadsprocessen sett från en developers sida kan jag i ett fastighets/projektutvecklingsarbete bl. a erbjuda att tillföra kvalificerad kompetens, att från tidigt skedet med dess idèer och eventuella skisser forma projektet samt att planera genomförandet.

Läs om BIMS Projektutveckling »

Skicka meddelande