201312031386083587aoBz3mEx2013121813873802039Ww6SFrw201312031386083599hxnNyUXx

Rätt kompetens vid rätt tid i byggprocessen!

Rätt kompetens vid rätt tid i byggprocessen!

Referensobjekt

Kommun Markägare Köp/avtal Förhandling Detaljplan År
Eds Allè Uppl. Väsby Privat x x x 2008-2013
Ältadalen Nacka Kommun x x x
Brunna handel, Ekerö Ekerö LEL, NCC x x
Stora Mossens Backe Stockholm Staden-- NCC x x x
Jungfrusunds sjöstad, Ekerö Ekerö NCC x x x
Sköndal 2 Stockholm Stiftelse--NCC x x x
Roche, Masugnen Stockholm Privat--NCC x x x
Lugnet, Hammarby Sjöstad Stockholm Staden--NCC x x x
Kristinebergshöjden Stockholm Staden--NCC x x x
Kistahöjden Stockholm Staden--NCC x x x
Norra Djurgårdsstaden 2 Stockholm Staden--NCC x x
Solberga Bollplan Stockholm Staden x x
Gustavslund Vallentuna Privata-NCC x x x
Solsätra Haninge NCC x x x
Norra Djurgårdsstaden 1 Stockholm Staden-- NCC x x x
Sollentuna Centrum Sollentuna SIAB- Sollentuna x x x
Nedersta Haninge NCC x x x
Västra Sandudden Ekerö NCC x x
Fågelbrohöjden Värmdö NCC x x x
Ekbacken, Fågelbro Värmdö NCC x x x
Brommahöjden Stockholm Staden-- NCC x x x
Lilla Sköndal 1 o 2 Stockholm Stiftelse x x x
Sandborg Täby SIAB, Privata x x x
Rosendalsterassen Stockholm Staden x x x
Sandudden 2 Ekerö NCC x x
Kragstalund Vallentuna SIAB, Sv. Kyrkan x x x
Stiftelsen (Pralinen) Sundbyberg Förvaltaren-NCC x x x
Stäkethöjden Järfälla Kommun-NCC x x x
Sandudden Västra Ekerö NCC x x
Polhem Järfälla Kommun-NCC x x x
Norra Station Stockholm Staden x (program)
Säbyholm 150 sm/lgh Upplands-Bro Säbyholm Intr. AB Detaljplanearbete X 2014-2019
Bålsta C 2000 lgh Håbo Kommun, expl.kontor Programarbete Upphandling byggherrar X 2014-2015
Kungsberga 30 sm Ekerö Småa X 2014-2016
Brygga 50 sm Ekerö Privat Markägare X(försäljning till byggherre) X 2014-2015
Nyborg 50sm Vallentuna Privat Markägare Skisser småhusområde X 2015-2016
Ekerövallen 50 sm Ekerö Kommun- Småa X X X 2015-2016
Inventering byggrätter Sthlm, Solna, Sundbyberg Fastighetsbolag X 2014-2015
Stockholms Län Byggherre. Hyreshus Etablering på marknaden Strategisk rådgivning 2014-2015
Läggesta industriområde Mariefred Lundbergs Genomförande. 25 ha 2014-2019
Slakthusområdet,500 lgh Stockholms Stad Fastighetskontoret Ekonomisk utredning Genomförande analys idè skede 2014
Kils industriområde Nacka Lundbergs Ide skede X 2014-2019
Väsby Entrè Upplands Väsby Kommun, Expl.kontor Programarbete, Expl.kalkyler Markanvisningförhandlingar Programskede 2016-2017
Eds Allè 340 småhus, 180 lgh Upplands Väsby Privat markägare Genomförande,upphandling byggherrar Planering, förhandlingar Utförandeskede 2015-2019
Ursvik Sundbyberg Stadsbyggnadskontoret Programarbete Ekonomisk utformning programskede 2015
Upplands Väsby Upplands Väsby privat markägare Idèskede Planeringsstrategi Utredningskede 2015
Granby Sigtuna privat markägare Planstartskede planeringstrategi,förhandlingar Programskede 2015-2017
Norrtälje Rådmansö Fastighetsbolag Detaljplan Teknisk utredning Planskede 2015
Ekerö Träkvista Fastighetsbolag Idéskede Idéutformning, Expl.ekonomi programskede 2015-2016
Stockholms län Byggherrebolag Strategisk rådgivning 2015-2016
Stockholm Byggherre, Konsultbolag Kurs: Detaljplanearbete och exploateringsfrågor för en byggherre 2015-2016
Upplands Väsby 800 lgh Bredden , Magnolia Detaljplan Plan/Exploateringsarbete Detaljplan 2017-2018
Huddinge 3 500 lgh Kungens Kurva KF-Fastigheter Programskede Plan/Exploateringsarbete Detaljplan 2018-2019