201312031386083587aoBz3mEx201312031386083599hxnNyUXx2013121813873802039Ww6SFrw

Rätt kompetens vid rätt tid i byggprocessen!

Rätt kompetens vid rätt tid i byggprocessen!

CV – Björn IM Svensson
Har arbetat med:

 • Sweco, forskning, utveckling inom VA
 • Sweco, byggledning i Zambia, mark, vägar, VA

Därefter i NCC-koncernens bolag:

 • Armerad Betong. Planering. Platschef småhus, flerbostadshus
 • ABV. Arbetschef, Avdelningschef, småhus, flerbostadshus
 • NCC. Avdelningschef, bostadsbyggnadsavdelning
 • Metodbyggen. vice VD, projektchef/mäklare, småhus
 • NCC. Affärsutveckling
 • Diskomat.Styrelsearbete, Industri-och installationsföretag. 2012-

De senaste 15 åren har jag uteslutande arbetet med markförvärv och att driva planprocesser för bostäder.
 
1:a juni 2013 har jag startat BIMS Projektutveckling AB

Med många års erfarenhet av stadsbyggnadsprocessen sett från en developers sida kan jag i ett fastighets/projektutvecklingsarbete erbjuda:

 • att tillföra kvalificerad rådgivning i tidiga skeden och i övergripande frågor
 • att tillföra kvalificerad kompetens som projektansvarig eller projektledare
 • att inventera förutsättningarna för fastigheten
 • att från tidigt skede med dess idèer och eventuella skisser forma projektet
 • att med andra ord ta fram ett program med alternativa utfall
 • att ta fram tidiga kalkyler
 • att identifiera risker och möjligheter för att förädla fastigheten, dvs  se till att få en värdeskapande fastighetsutveckling
 • att analysera och skapa möjligheter för en utveckling av en fastighet, där ett antal tillhörande kompetensområden ger möjligheter men också insikt i begränsningarna
 • att utifrån ett kontaktnät skapa förutsättningar att rätt kompetens tillförs i rätt skede och i rätt omfattning
 • att få focus på tidiga besluten för att skapa en effektiv helhet för projektet
 • att lotsa projektet fram till antagen detaljplan
 • att samordna kommunen och ett antal specialister till att få ett helhetsgrepp om detaljplaneprocessen samt att innehålla  tidplan
 • att planera genomförandet
 • att ta fram exploateringskalkyler
 • att förhandla om exploateringsavtal